ರಫೇಲ್ ಬಂದ್ರೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲಾ ಸುಖೋಯ್ ಆರ್ಭಟ.! Sukhoi 30 mki-India’s most trusted aircraft..!Media Masters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *