ข่าวจริง…ปะ! : กรมสรรพากรชี้แจงไม่มีนโยบายเก็บภาษีจากวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *